MyReportOnline

Wonen

camper verhuren small Na de Amsterdamse grachtenpanden, blijken nu ook campers een lucratief bezit. Waar eigenaren tot voor kort het grootste deel van het jaar moesten betalen voor stalling en onderhoudskosten, verdienen steeds meer campereigenaren in heel Europa flink geld bij door hun camper te verhuren. Het Utrechtse camper-deelplatform Goboony zag de verhuur afgelopen jaar met 300% groeien. En niet alleen in Nederland, maar in heel Europa is dit een snel groeiend fenomeen.

Per 1 februari maken VBO-makelaars standaard gebruik van model koopovereenkomsten Eengezinswoningen of Appartementsrecht waarin naast het voorbehoud van financiering nu ook het voorbehoud van een bouwkundige keuring is opgenomen. De brancheorganisaties VBO Makelaar, NVM, VastgoedPRO en de Consumentenbond en VEH hebben over het opnemen van dit voorbehoud vorig jaar overeenstemming bereikt. Na diverse gesprekken met en op verzoek van de minister van BZK hebben VBO Makelaar en NVM het initiatief genomen voor deze wijziging. Met het standaard opnemen van het voorbehoud bouwkundige keuring neemt de markt zelf de stap om de risico’s voor consumenten bij aankoop van een woning in een oververhitte markt te verkleinen.

De Nederlandse woningmarkt wordt steeds krapper. Voor het eerst sinds het dieptepunt in de crisis daalde in het 4de kwartaal 2017 het aantal woningverkopen (-6%). Vooral in het goedkopere segment droogt het woningaanbod op. In totaal stonden er in het laatste kwartaal van 2017 36% minder woningen te koop dan een jaar eerder. “Dat vormt, samen met de verder aangescherpte financieringsregels, een extra belemmering voor met name starters op de woningmarkt”, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma bij de presentatie van de woningmarktcijfers over het afgelopen kwartaal*.

foto bidbook koepelgevangenis arnhem 2017

De gebouwen zijn voor een deel rijksmonument. De iconische koepel heeft een zeer bijzondere en herkenbare positie in de stad Arnhem. Naast de oorspronkelijke koepelgevangenis met bijgebouwen staan er op het terrein een modern kantoorgebouw en een werkplaats. Buiten de muur staat een voormalige directeurswoning die verbouwd is tot kantoor. Het hele terrein heeft een oppervlakte van circa 20.000 m². Dat is twee keer de Rijnhal en net zo groot als Burgers Zoo.

Inbraak met koevoet

Veel huisbewoners zijn bang dat zij het slachtoffer worden van inbraak. ‘’De voornaamste reden dat het aantal woninginbraken zo enorm stijgt is dat inbrekers vrij spel hebben in het donker en dat zij niet zo snel kunnen worden betrapt’’, verklaart een medewerker van Gentslotenmaker.be. ‘’Om inbrekers af te schrikken is het verstandig om altijd een lichtje te laten branden in huis. Zeker als er niemand thuis is. Zodoende worden inbrekers om de tuin geleid en zullen ze niet zo snel een poging wagen om een woning binnen te dringen’’.

Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds vaker signalen van huiseigenaren die zich volledig in een hoek gezet voelen bij ruimtelijke plannen. Ook uit eerder eigen onderzoek bleek dat maar een schamele 11 procent van de omwonenden van grote windparken zich gehoord voelde. De omgevingswet verplicht overheden weliswaar om burgers te laten bijdragen aan besluitvorming, maar door dit volledig open te laten, dreigt de positie van de burger eerder zwakker dan sterker te worden.

Blaffende honden, elke dag een mopperende buurman aan de deur en in de verte twee ruziënde buurtbewoner, Vorig jaar bemiddelden getrainde buurtbemiddelaars in ruim 13.000 overlastzaken. Dat is meer dan het jaar ervoor. Opvallend is dat het aantal complexe problemen toeneemt. Dit blijkt uit de benchmark buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Buurtbemiddelaars komen de meest uitlopende problemen tussen buren tegen. Problemen waardoor mensen zich soms niet meer prettig voelen in hun huis of buurt. Terwijl bemiddeling de situatie enorm kan opknappen. Maar liefst 70% van de aangemelde zaken wordt goed opgelost. 2564 getrainde bemiddelaars hielpen vorig jaar ruim 50.000 mensen bij het oplossen van burenconflicten. Maar dat is alleen het topje van de ijsberg van het totaal aantal overlastzaken. Want niet iedereen vindt nog zijn weg naar buurtbemiddeling.

Het afgelopen jaar kende buurtbemiddeling wel een stormachtige groei. 30 nieuwe gemeenten en woningcorporaties volgden het goede voorbeeld en bieden hun inwoners nu ook buurtbemiddeling aan. Daarmee hebben 253 gemeenten getrainde bemiddelaars tot hun beschikking; dat is 65% van alle gemeenten (393 gemeenten). In 2008 waren dit nog 108 gemeenten (op een totaal van 443 gemeenten, in totaal had dus 24% van de gemeenten destijds buurtbemiddeling).

Soorten overlast
De top 3 van meest voorkomende klachten is: geluidsoverlast, ergernissen rond huis en tuin en intimidatie. Buurtbemiddelingsorganisaties melden dat zij steeds meer complexe zaken binnen krijgen. Zo komen bemiddelaars vaker in aanraking met gezinnen waar meerdere problemen spelen, is er meer sprake van (een vermoeden van) psychische problematiek of krijgen ze te maken met moeilijke burenruzies die erg geëscaleerd zijn. Gemiddeld gaat het om zo’n 20% van het aantal aangemelde zaken dat als complex wordt aangemerkt. Buurtbemiddeling schakelt in die gevallen haar grote netwerk in om de juiste personen of instanties te betrekken.

Aanpak woonoverlast
Dat burenproblemen en woonoverlast een steeds belangrijker thema wordt, blijkt ook uit het feit dat er sinds 1 juli 2017 een nieuwe wet voor de aanpak van woonoverlast is. Meer gemeenten en woningcorporaties zien buurtbemiddeling daarom als eerste logische en effectieve stap om problemen tussen buren op te lossen.


Cultuur
Harderwijk
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld