MyReportOnline

Wonen

Dat de kostengrens niet daalt, is goed nieuws voor huizenkopers. Zij kunnen voor de aankoop van een woning met een prijs tot Euro 231.132 blijven profiteren van de voordelen van een lening met NHG: een verantwoorde en betaalbare hypotheek met minder financiële risico's. Arjen Gielen, algemeen directeur van het WEW licht toe: "Een eigen huis moet bereikbaar blijven voor zo veel mogelijk mensen. NHG is er voor mensen die geen hoog inkomen hebben, maar wel op een verantwoorde manier een woning willen kopen. Met NHG durft ook de bank de financiering aan en krijgen deze mensen de mogelijkheid om een woning aan te kopen. Daarnaast, ook niet onbelangrijk, worden de rentetarieven voor deze huizenkopers voordeliger, en hun maandlasten lager."

Nu zijn gemeenten die gebruik maken van een urgentieregeling voor bijvoorbeeld ouderen, nog verplicht ook statushouders mee te nemen als voorrangscategorie. Het kabinet heeft er op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mee ingestemd het wetsvoorstel dat de automatische voorrang afschaft in te dienen bij de Tweede Kamer. Het kabinet geeft met de wijziging van de Huisvestingswet ook invulling aan de motie van het Tweede Kamerlid Van der Linde (VVD).  

Gemeenten, woningcorporaties en zorgkantoren werken meer en meer samen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Zij zijn op de goede weg, al staan ze nog aan het begin van die weg, aldus het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. Na ruim 360 gesprekken met betrokken partijen hield het team vanmiddag zijn slotbijeenkomst in Den Haag, die in het teken stond van inspireren, aandragen van oplossingen voor knelpunten en het doen van aanbevelingen. De aan minister Blok en staatssecretaris Van Rijn uitgereikte publicatie ‘Van tehuis naar thuis’ doet daar verslag van. 

Bij de aanpak van leegstand hebben gemeenten meer de regie. Uit de evaluatie van de wet blijkt dat acht gemeenten ook een leegstandsverordening hebben vastgesteld en zes deze ook daadwerkelijk gebruiken. Hierdoor zeggen ze meer zicht te hebben gekregen op de leegstand van niet-woonruimte, zoals kantoren en winkels, in hun gemeente. Het helpt volgens de gemeenten ook dat zij een stok achter de deur hebben indien een eigenaar geen dialoog wil aangaan. Andere gemeenten die geen aparte verordening hebben vastgesteld, hebben naar aanleiding van de nieuwe wet sinds oktober 2010 hun leegstandbeleid wel heroverwogen. Bij deze gemeenten heeft het samen optrekken met ondernemers en eigenaren van vastgoed de voorkeur in plaats van een verordening waar meer dwang vanuit gaat.

De bepaling dat statushouders voorrang krijgen op de woningmarkt wordt geschrapt. Nu zijn gemeenten die gebruik maken van een urgentieregeling voor bijvoorbeeld ouderen, nog verplicht ook statushouders mee te nemen als voorrangscategorie. De wetswijziging die minister Blok (Wonen) vandaag naar de Raad van State heeft gestuurd, regelt dat gemeenten zelf bepalen of het nodig is statushouders voorrang te verlenen op reguliere woningzoekenden.

Het  Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) roept zowel professionele ontwerpers als studenten op om een bijdrage te leveren aan dit urgente sociaal-maatschappelijke vraagstuk. De deelnemers wordt gevraagd een antwoord te geven op de vraag hoe het COA beter kan inspelen op de constant fluctuerende vraag naar huisvesting voor asielzoekers en hen tegelijkertijd een passend tijdelijk thuis te bieden: A Home away from Home.

b_200_0_16777215_00_http___www.myreportonline.com_images_2014_Space2jpg.jpgHet is zover. Na 2,5 jaar tijd werken met meer dan 1.000 mensen in tientallen bijeenkomsten, is de bouw van 402 huurwoningen SPACE-S gestart. Sinds december 2012 hebben de toekomstige bewoners van SPACE-S vol energie en inspiratie meegedacht en gewerkt aan hun ideale buurt en hun ideale huurwoning. Woonbedrijf, woningcorporatie in Eindhoven en opdrachtgever van SPACE-S, geeft klanten hier de unieke kans om hun eigen ruimte te creëren. Een buurt die nu gebouwd gaat worden en tussen eind 2016 en voorjaar 2017 klaar zal zijn. 


Cultuur
Harderwijk
Myreport
feed-image Myreport
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld