MyReportOnline

Wonen

Huurders van kamers en etages hoeven straks geen bemiddelingskosten meer te betalen wanneer een bemiddelaar zowel voor de huurder als voor de verhuurder optreedt. Nu kunnen die kosten nog in rekening worden gebracht bij verhuurder en kamerhuurder. Straks betaalt alleen de verhuurder. Dit staat in een wetsvoorstel van de ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Blok ( Wonen en Rijksdienst) dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

Vastgoed Belang reageert voorzichtig positief op de bevriezing van de liberalisatiegrens voor drie jaar. Deze bevriezing verruimt het aanbod in de vrije huursector (huren boven Euro700,-), waar grote behoefte aan is. Positief is dat vrije sector woningen vijf jaar niet kunnen terugvallen in de gereguleerde sector. Voorwaarden zijn wel dat huren door de grens van Euro700,- mogen blijven doorgroeien en jaarlijks geïndexeerd worden.

De fiscale regels voor de eigenwoningschuld zijn flink aangescherpt. De hypotheekrente mag voor nieuwe hypotheken alleen worden afgetrokken als de hypotheekschuld binnen 30 jaar wordt afgelost. Op het moment dat stellen uit elkaar gaan, wordt de woning dikwijls door de achterblijver overgenomen. De lening die de hij of zij hiervoor afsluit, ziet de bank als een nieuwe hypotheek.

De vastgelopen woningmarkt weer in beweging krijgen, zowel in de koop- als de huursector. De rijksoverheid kleiner maken en tegelijk zorgen voor een goede dienstverlening. Dat zijn de twee belangrijkste punten in de ontwerp-begroting Wonen en Rijksdienst van minister Blok.

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mee ingestemd om de WOZ-waarde bij de bepaling van de maximale huurprijs een prominente plek te geven. De in het Woonakkoord afgesproken aanpassing van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) leidt tot een eenvoudiger stelsel waarin de woonkwaliteit en de locatie beter tot uitdrukking komen in de maximale huurprijs. Dat draagt bij aan een beter functionerende woningmarkt.

De woningmarkt heeft zich in het tweede kwartaal van 2013 redelijk hersteld na het slechte eerste kwartaal van het jaar. Het aantal door NVM-makelaars verkochte woningen komt uit op 20.600, en op ongeveer 27.900 in de totale markt. Daarmee liggen de verkoopaantallen 19,8% hoger dan in het eerste kwartaal van 2013. De woningprijzen zijn dit kwartaal met -0,3% nauwelijks gewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal. De prijzen liggen vergeleken met een jaar geleden nog wel 5,3% lager, maar dalen dus steeds minder snel. De verkoopprijs van de gemiddelde woning in Nederland ligt nu op 205.000 euro. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het tweede kwartaal van 2013, die vandaag wordt gepresenteerd*. 

Het stimuleren van burgers en bedrijven om preventieve maatregelen te nemen, levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van criminaliteit. Dit blijkt niet alleen bij de aanpak van overvallen en transportcriminaliteit maar ook bij de aanpak van bijvoorbeeld geweld in het semi-publieke domein. Dat staat in de beleidsdoorlichting Preventiemaatregelen die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.


Cultuur
Harderwijk
Myreport
feed-image Myreport
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld