MyReportOnline

Veel VvE’s houden traditiegetrouw in de eerste maanden van het jaar de verplichte VvE vergadering, maar door het coronavirus zijn veel VvE vergaderingen de komende maanden geannuleerd. In de VvE-vergadering wordt het jaarverslag gepresenteerd en wordt het exploitatieoverzicht en de balans besproken. Ook wordt de begroting van het komende jaar vastgesteld evenals de servicekosten.

 

Juridiche gevolgen

In de meeste splitingsreglementen is bepaald dat de VvE vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt gehouden. Alleen in het modelreglement van 2017 is de mogelijkheid opgenomen om deze termijn te verlengen. Voor de eerdere modelreglementen zijn geen sancties bekend voor het overschrijden van de termijn van 6 maanden, maar gezien de huidige situatie met het coronavirus in Nederland zal een termijnoverschrijding te rechtvaardigen zijn.

 

Toch vergaderen

Wanneer VvE’s besluiten om de vergadering toch doorgang te laten vinden doen zij er goed aan om in ieder geval anderhalve meter afstand van elkaar te houden en de voorschriften van het RIVM op te volgen. Eventueel kunnen de leden van de VvE gebruik maken van machtigingen aan het bestuur om in een zo klein mogelijk committee alsnog aan de verplichting te kunnen voldoen.

 

Oplossingen

 VvE’s gaan nu op zoek naar alternatieve communicatiemiddelen. “Wij merken de laatste jaren al dat er een verschuiving plaatsvindt waarbij gedeeltes van de VvE vergadering via onze app plaatsvinden, ondanks dat de eigenaren voor het formele gedeelte wel fysiek bij elkaar moeten komen.” zegt Martin Pruim van de online VvE app VvE-site.nl.

“Het feit dat veel VvE’s de jaarvergadering vanwege de coronacrisis annuleren, leidt er toe dat steeds meer VvE’s bij ons aankloppen. Wij hebben de afgelopen week al 3 keer zo veel aanvragen binnengekregen dan normaal”. Via VvE-site kunnen alle VvE leden in een beveiligde omgeving informatie uitwisselen en met elkaar communiceren.


Binnenland & Buitenland