MyReportOnline

Veel VvE’s houden traditiegetrouw in de eerste maanden van het jaar de verplichte VvE vergadering, maar door het coronavirus zijn veel VvE vergaderingen de komende maanden geannuleerd. In de VvE-vergadering wordt het jaarverslag gepresenteerd en wordt het exploitatieoverzicht en de balans besproken. Ook wordt de begroting van het komende jaar vastgesteld evenals de servicekosten.

Er komt een spoedwet die het tijdelijk mogelijk maakt dat mensen via een videobelverbinding met de notaris een testament opstellen. Op die manier kunnen ook mensen die door de coronamaatregelen van de buitenwereld zijn afgesloten, zoals mensen in een verpleeghuis, toch een testament maken. Dat heeft het kabinet vandaag na afloop van de ministerraad bekendgemaakt.

wietplantage schade voor Liander De fraudespecialisten van netbeheerder Liander ontdekten afgelopen jaar samen met de politie 648 hennepkwekerijen waarbij sprake was van energiediefstal, zo’n twaalf per week. Het ging om zo’n 36,7 miljoen kilowattuur (kWh), vergelijkbaar met het energieverbruik van 10.000 huishoudens per jaar. Het aantal opgespoorde kwekerijen loopt al enkele jaren terug, omdat daders steeds creatiever worden en mensen minder melden. Liander doet dan ook samen met gemeenten en politie de oproep vermoedens van hennepteelt te melden. Zo voorkomen we onveilige, brandgevaarlijke situaties en onnodige maatschappelijke kosten.

Het is te ziek om te verzinnen, maar het gebeurt: mensen die opzettelijk anderen (dreigen te) besmetten met het coronavirus. Via snelrecht zijn er al gevangenisstraffen voor uitgedeeld, bij de politie komen elke dag nieuwe aangiftes binnen. Ook letselschadebureaus maken zich nu op voor de te verwachten eerste schadeclaims van zieke slachtoffers die expres besmet zijn geraakt.“Dit is ongeschreven recht: iedereen heeft een maatschappelijke plicht elkaar niet ziek te maken”, is het eerste wat operationeel directeur Frederik Lieben van letselschadebureau JBL&G in Amsterdam erover kwijt wil. Hij heeft zelf zonder al te veel klachten net de coronaziekte achter de rug, zij het dat de besmetting hem niet expres door iemand anders is bezorgd, voor zover valt na te gaan. “En dat is meteen ook het probleem: je wéét vaak domweg niet hoe, waar en door wie je een besmetting oploopt. In het geval van coronahoesters en -spuwers ligt dat natuurlijk anders: de kans dat je op die manier door een zieke patiënt wordt besmet is vele malen groter dan wanneer je per ongeluk een deurklink vastpakt.” 

Orka Morgan werd in juni 2010 ernstig verzwakt aangetroffen in de Waddenzee. Nadat pogingen om haar naar zee te geleiden mislukten, is zij naar het Dolfinarium in Harderwijk gebracht om te herstellen. Eind november 2011 is orka Morgan overgebracht naar het Loro Parque op Tenerife, omdat het bassin in het Dolfinarium te klein was. Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich in een juridische procedure uitspreekt over orka Morgan. In april 2014 oordeelde zij ook al dat de staatssecretaris toestemming mocht geven om orka Morgan over te brengen naar Tenerife.


Binnenland & Buitenland