Groothandels en fabrikanten bevestigen het. Er worden minder radiatoren verkocht in Nederland dan dezelfde periode vorig jaar. En dat is interessant want dit is niet alleen een keerpunt maar ook opvallend positief omdat er in de algemene zin wel goede resultaten geboekt worden door het toeleverend kanaal voor bouwend en klussend Nederland. Het blijkt dat er grote verschuivingen plaats vinden in de afzet van het type product dat zijn weg vindt richting de consument. Omzet op traditionele producten zoals radiatoren en cv-ketels neemt af. Nieuwe productgroepen zoals hybride warmtepompen, vloerverwarming en biomassakachels doen het simpel gezegd: Erg goed.

 

Huizenmarkt trekt aan en duurzame vernieuwingen in trek
De motor achter deze verschuiving blijkt toch met name de particuliere klusser te zijn. Deze kiest nu massaal voor duurzaam. De aanjagers hiervan zijn de positieve economische omstandigheden en de overheid. De overheid stelt namelijk een mooi pakket subsidiemogelijkheden beschikbaar. Door middel van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is het mogelijk een forse financiële tegemoetkoming te krijgen als het gaat over zonneboilers, warmtepompen en biomassaketels. De vastgestelde subsidiebedragen zijn substantieel hoog te noemen waardoor het zeer interessant is om ook bij renovatieprojecten van bestaande bebouwing de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en te overwegen. Hierdoor is het nu financieel bijzonder interessant om bijvoorbeeld toch te kiezen voor het aanbrengen van vloerverwarming in plaats van vervangen of plaatsen van radiatoren. Of een combinatie te overwegen van vloerverwarming en hybride warmtepomp.

Maar ook bij mensen woonachtig in buitengebieden, waarbij vervanging van oude oliegestookte of propaangestookte verwarmingsystemen traditioneel plaats vond op basis van installatie van nieuwe versies van dit soort CO2 kanonnen - omdat er simpelweg geen betaalbare en goede alternatieven voorhanden waren - is een duidelijke verschuiving te zien. Ondersteund door financiële tegemoetkomingen (ISDE) kiest ook deze consument nu voor energiebesparende en CO2-neutrale biomassa systemen zoals pelletkachels en zonneboilers.

Online bouwmarkten en speciaalzaken op duurzaam gebied in de lift
Mede dankzij de stijgende huizenmarkt en de stimulatie vanuit Den Haag kennen de grote retailers van duurzame producten als de Hornbach, Gamma en Praxis een behoorlijke lift maar ook kleinere e-tailers als CVkoopjes. De energietransitie komt goed op gang en draait nu ook op volle toeren achter de voordeur.


Myreport twitter