Volgens drie op de vijf social media gebruikers is berichtgeving op social media in staat om de publieke opinie te beïnvloeden. Voor 40% van de gebruikers heeft social media hun leven verrijkt. Daarentegen geeft bijna één op de vijf social media gebruikers aan dat ze minder live contact hebben als gevolg van social media. Contact onderhouden met vrienden en familie (62%) en oude bekenden (44%) zijn de belangrijkste redenen om social media te gebruiken. Daarnaast zijn het delen en bekijken van foto's (39%) en filmpjes (28%) belangrijke redenen. En voor 32% is het gewoon een aangenaam tijdverdrijf. Dit blijkt ook wel, omdat 59% van de social media gebruikers aangeeft zelden of nooit een bericht te posten. Zij lezen vooral berichten van andere gebruikers. Slechts 14% van de social media gebruikers is een actieve poster.Gebruik Facebook onder druk
Ruim negen op de tien Nederlanders (92%) heeft minimaal één account op social media. Facebook is het bekendste en populairste social media netwerk in 2014. Ondanks de huidige populariteit van Facebook lijkt het gebruik te gaan afnemen. Dertien procent van de gebruikers verwacht Facebook komend jaar minder vaak te gaan gebruiken. Daarentegen verwacht slechts 6% het meer te gaan gebruiken. Met name 18- tot 34-jarigen geven aan dat hun gebruik waarschijnlijk gaat dalen.

LinkedIn, Instagram en Pinterest winnen terrein
Het aantal Nederlanders met een LinkedIn profiel is in 2014 gestegen tot 45%. Daarbij verwachten ze LinkedIn vaker te gaan gebruiken in 2015. Ook Instagram en Pinterest kunnen groei verwachten in 2015. In 2014 had 11% procent een profiel op Instagram. Bijna een kwart van de Instagrammers denkt het meer te gaan gebruiken, slechts één op de tien verwacht Instagram minder te gebruiken in 2015. Onder de Pinterest gebruikers (13% van de consumenten) denkt één op de vijf het vaker te gaan gebruiken, tegenover bijna één op de tien die het minder vaak gaat gebruiken. Pinterest is vooral een populair netwerk onder vrouwen. Vier op de vijf Pinterest gebruikers is namelijk een vrouw.

Bron: multiscope