MyReportOnline

zomerschool Leren en onderwijzen Harderwijk open universiteitHet volwassen afstandsonderwijs kent hoge uitvalpercentages onder studenten. Zij studeren meestal in deeltijd en worstelen vaak met het combineren van hun studie met werk, gezin en een druk sociaal leven. Door te onderzoeken welke factoren positief en negatief bijdragen aan studiesucces, kan dit uitvalpercentage mogelijk verlaagd worden. Het onderzoek van Joyce Neroni brengt in kaart wat de voorspellende waarde is van psychosociale factoren voor academisch succes in volwassen afstandsonderwijs.

Het ingroeiquotum voor een betere man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven is een feit. Dinsdag stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel van ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Van Engelshoven (Emancipatie). Dat is nodig omdat de resultaten vanuit het bedrijfsleven voor meer diversiteit al jaren achter blijven. Het streven is de wet in te laten gaan op 1 januari 2022.

Op de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector, vorige maand gehouden in TivoliVredenburg, is in aanwezigheid van minister van Engelshoven een aantal stappen gezet die moeten leiden tot een betere arbeidsmarktpositie van veel werkenden in deze sector. Uit rapporten o.a. van de SER en de Raad voor Cultuur was eerder gebleken dat het daarmee slecht is gesteld. De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft in deze sector met een hoog percentage zzp’ers zijn tol geëist. Makers en belangenorganisaties maken zich al geruime tijd zorgen over de duurzaamheid en de arbeidsomstandigheden in de sector. Zij hebben zich verenigd om dat tij te keren, zoals met de Fair Practice Code en honorariumrichtlijnen voor kunstenaars.

Ouders die hun kinderen een succesvolle carrière gunnen, zouden meer aandacht voor technische beroepsopleidingen moeten hebben dan voor de universiteit. Op 11 maart, WereldLoodgietersDag, benadrukt Techniek Nederland opnieuw dat het tekort aan goed opgeleide technici ernstige vormen aanneemt. Bij het UWV staat de loodgieter bovenaan de Top-10 van openstaande vacatures.

Vacature Vlogger Reizen relaxen op het strand

#Vacature Wie wil dat nou niet: maandenlang de wereld rondreizen terwijl dat je geen geld kost, maar juist geld óplevert. Die droom kan dit najaar werkelijkheid worden. Taalorganisatie EF Education First is op zoek naar een vlogger die de wereld over wil vliegen om reisvideo’s te maken voor het bedrijf. En het mooie is: vlog-ervaring en een bestaande YouTube-achterban zijn geen vereiste voor de functie.


Cultuur
Harderwijk
Myreport
feed-image Myreport
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld