MyReportOnline

De stijging in 2014 is toe te schrijven aan een aantal factoren: de publicitaire impuls van de Liberation Route Europe, de stimulans die uitging van programma ‘70 Jaar Market Garden’ - landelijk ondersteund door het vfonds - en tot slot de inhoudelijk sterke tentoonstellingen die door het Bevrijdingsmuseum zelf gebouwd werden voor een breed publiek. Alle drie stonden ze garant voor een toeloop van bezoekers. 


Het Bevrijdingsmuseum heeft één van de grootste WO2 collecties van Nederland en geniet het keurmerk van Geregistreerd Museum. Opvallend is dat het museum nauwelijks overheidssubsidie heeft en een effectief eigen verdienmodel kent. Waar rijksmusea verplicht zijn 18% van hun inkomsten zelf te genereren doet het Bevrijdingsmuseum dat voor 95%. Het museum wordt gerund door een professioneel kernteam van 5 betaalde krachten ruim 100  bekwame vrijwilligers. 

Het Bevrijdingsmuseum bereidt zich voor op het jaar 2015, waarin 70 jaar bevrijding op nationale en Europese schaal wordt herdacht en gevierd. Omdat het museum slechts een beperkte structurele exploitatiesubsidie ontvangt, is met het oog op het volgend jaar al gestart met de noodzakelijke fondsenwerving. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een nieuwbouwplan dat de komende tijd zijn contouren zal krijgen.

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek heeft in 2014 een record aantal bezoekers behaald: in totaal ruim 46.000 bezoekers. Het oude record stond op 45.000 in 2004. Het gemiddelde lag de afgelopen 5 jaar op 40.000 per jaar.


Binnenland & Buitenland