MyReportOnline

Daar sta je dan.. De eerste stappen om project 'Deze Week' in de lucht te krijgen op internet. De bedoeling is dat DW de komende weken aan SM zal worden gekoppelend. Socicale Media is toch de toekomst? Kan je gelijk een hele site over optuigen of zijn deze er al?

 Maar is dat Wabo?. Dat  Wabo kan een gesspreksonderwerp zijn. Zowel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dat de gemeente Harderwijk al de nodige hoofdpijn heeft gegeven of welk aantrekkelijk bespreekbaar onderwerp zal ik de komende week gaan bekijken. 

A) Parkeerterrein Struik

B) Doorzendverplichting gemandateerd bestuursorgaan

C)Wijkplatform Stadsweiden

 


Binnenland & Buitenland